6. 12. – STRETNUTIE XIV s prezentáciou najnovších kníh ružomberských spisovateľov a novinárov – v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku

24.11.2017 20:06

Literárny klub ružomberských spisovateľov
Spolok slovenských spisovateľov – krajská odbočka Žilina
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku
pozývajú

na podujatie venované
ružomberským spisovateľom
a novinárom s prezentáciou
ich najnovších kníh

 

STRETNUTIE XIV

v stredu 6. 12. 2017 o 15.45 hod.

v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity
(modré podlažie) v Ružomberku


***

Podujatie sa koná pod záštitou
PaedDr. Miroslava Bielika,
predsedu Spolku slovenských spisovateľov