49. ročník Smederevskej básnickej jesene – Cena za najlepšiu báseň o Dunaji Miroslavovi Bielikovi

24.10.2018 04:24

Tohtoročný medzinárodný festival poézie Smederevská básnická jeseň (16. – 18.10.2018) sa skončil udelením viacerých cien a prednesom z vlastnej poetickej tvorby v rámci už tradičného ústredného programu Meridiány, v ktorom vystúpilo vyše 50 literátov zo 17 štátov štyroch kontinentov, medzi nimi aj básnik a predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik a slovenský básnik a prekladateľ z vojvodinskej Starej Pazovy Martin Prebudila. Pred tým udelili chartu Zlatko Krasni za preklad súčasnej poézie, prekladateľke zo španielčiny do srbčiny a opačne Silvii Monros-Stojakovićovej.

Miroslav Bielik (vľavo) ďakuje za udelenie Ceny za najlepšiu báseň o Dunaji. Smederevo 18. 10. 2018. Foto: archív

V rámci slávnostného otvorenia tohtoročného festivalu udelili prestížnu festivalová cenu Zlatý kľúč za rok 2018 azerbajdžanskému básnikovi Haganimu Habibogluoviovi (* 1966). Laureátovi odovzdali zlatý kľúč mesta Smederevo a príležitostne mu knižne vydali výber z jeho básnickej tvorby, ktorý do srbčiny preložila Vera Horvatová. V tomto kontexte si dovolíme pripomenúť, že jedným z prvých nositeľov ceny Zlatý kľúč už v dávnom roku 1990 bol aj bard slovenskej poézie Milan Rúfus, ktorému, ako laureátovi takisto vydali výber z poézie v preklade do srbčiny pod názvom Skidanje s krsta/Snímanie z kríža – ako 5. zväzok Edície Zlatý kľúč Smedereva. V rámci festivalu sa od tohto roka udeľuje aj Cena za najlepšiu báseň o Dunaji Tomislava Stevanovića, podľa Smederevčana, ktorý sa po celý svoj život venoval umeniu, hudbe, literatúre, maliarstvu, bol autorom 12 básnických zbierok a jedného prozaického diela. Túto novoustanovenú cenu po prvý raz udelili slovenskému básnikovi M. Bielikovi za báseň Mosty na Dunaji, ktorý pri preberaní ceny vyjadril vďaku za pozvanie na festival a zároveň vyzdvihol vynikajúcu a úspešnú spoluprácu medzi Združením spisovateľov Srbska a Spolkom slovenských spisovateľov v ostatných piatich rokoch, zvlášť v rámci projektu medzinárodnej antológie poézie Veľký pán Dunaj, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta do konca roka. Podľa jeho slov s básnikom a riaditeľom festivalu Goranom Đorđevićom sa počas osobitného stretnutia dohodli, že v budúcnosti Smederevo bude hlavným európskym mestom, ktoré bude prezentovať poéziu o Dunaji. Na záver pán Bielik zaželal Smederevu, „aby Dunaj večne tiekol a aby poeti Smedereva boli živí a zdraví ešte dlho rokov“.

-mp-