27. – 31. 3 – XXI. ročník Festivalu Literárna Banská Bystrica – aj s prezentáciami tvorby členov odbočky SSS v Banskej Bystrici – POZÝVAME

22.03.2017 12:22

Spolok slovenských spisovateľov

pozýva na podujatie

XXI. ročník Festivalu Literárna Banská Bystrica

27. – 31. marec 2017

venovaný pamiatke Mikuláša Kováča

***

Organizátori: Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici,
Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Informačné centrum mladých Banská Bystrica, Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica,
Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, Odbočka spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici, Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

 

(Uverejnené 20.3. 2017)