26. 4. – Uvedenie knihy Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre – v Univerzitnej knižnici v Bratislave

19.04.2018 14:35

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK, Univerzitná knižnica v Bratislave, Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov
žijúcich mimo územia Slovenska, Slovenský ústav v Ríme, Libri Historiae, o. z., Vydavateľstvo Post Scriptum pozývajú

na uvedenie knihy

Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre: Súbor štúdií

vo štvrtok 26. apríla 2018 o 16.00 hod.
v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej ul. 11

Prichystali Ján Kačala a Jozef M. Rydlo

Príhovory: Silvia Stasselová, Emília Hrabovec, Ján Kačala, Róbert Letz, Ivor Ripka, Jozef M. Rydlo