26. 4. – Uvedenie knihy GUSTÁVA MURÍNA V tieni Černobyľa – v Phanta Rhei na Poštovej ul. v Bratislave – POZÝVAME

14.04.2016 17:54

Vydavateľstvo Matice slovenskej, Kníhkupectvo Panta Rhei a autor pozývajú na uvedenie knihy do života

GUSTÁVA MURÍNA V tieni Černobyľa

v utorok 26. 4. o 17.30 hod. v kníhkupectve Phanta Rhei na Poštovej ul. v Bratislave.

Hostia: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a RNDr. Pavol Demeš, PhD.

Knihu uvedenie do života: veľvyslanec Indonézskej republiky H. E. Mr. Djumantoro Purwokoputro Purbo.

***

Tento rok si 26. 4. pripomíname 30 rokov od havárie jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle. Za tri desaťročia sme sa nielen poučili, ale poznáme aj do detailov, ako k tejto havárii došlo a aké boli jej následky. Na základe týchto faktov i vlastných odborných skúseností s vplyvom  žiarenia na živé organizmy napísal Gustáv Murín román, ktorý prináša nové a aj prekvapujúce pohľady s cieľom osloviť širokú verejnosť. Autor v rámci dramatického príbehu populárnou formou cituje odborné štúdie, ktoré približujú problematiku jadrovej energetiky aj laikovi tak, aby sa jej nebál a naopak zdôrazňuje jej výhody pre ľudskú spoločnosť. Táto kniha bude mať krst v deň uvedeného výročia za účasti pozoruhodných hostí aj zo zahraničia. V prípade záujmu dodáme novinársky výtlačok dopredu.

(Zdroj: G. Murín, e-mail zo 14. 4. 2016)