24. 1. – Prezentácia kníh BENJAMÍNA ŠKREKA Kam z kanapy a BENJAMÍNA ŠKREKA, JOZEFA ŠELESTIAKA a LADISLAVA ŠEBÁKA Pätnásť chrámov a jedna veža – v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave – POZÝVAME

17.01.2019 08:36

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozýva

na prezentáciu knihy BENJAMÍNA ŠKREKA 

Kam z kanapy

a knihy BENJAMÍNA ŠKREKA, JOZEFA ŠELESTIAKA a LADISLAVA ŠEBÁKA

Pätnásť chrámov a jedna veža...

vo štvrtok 24. 1. 2019 o 17.00 hod.

v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

 

O hudbu sa postará Peter Radványi.

 

***

Kontakt/informácie 

Mgr. Emília Dolníková, vedúca útvaru výpožičných služieb

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, 918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

E-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/