22. 2. – Prezentácia kníh o dolnozemských Slovákoch – v Nitre – POZÝVAME

12.02.2016 16:23

Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozýva

na prezentáciu monografií

Borisa Michalíka

Akulturačné procesy v prostredí dolnozemských Slovákov (Nadlak 2015)

a

kolektívu autorov pod vedením Jaroslava Čukana Vojlovica

Kultúrne tradície Slovákov v Banáte (Báčsky Petrovec 2015)

spojenú s diskusiou s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Rumunsku

Mgr. Pavlom Hlásznikom, prvým podpredsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku

a

prof. Ivanom Miroslavom Ambrušom, predsedom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krásku v Nadlaku.

v pondelok 22. februára 2016 o 14.45 hod. v Akropole na Hodžovej ul. 1 v Nitre

 

Kontakty:
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre Štefánikova 67,949 74 Nitra Tel.:+421 37 6408361
E-mail: kmanazmentu@ukf.sk

www.kmkt.ff.ukf.sk
www.kmkt.sk
www.facebook.com/FF.KMKaT