Spomienkové podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia ANDREJA SLÁDKOVIČA (4. október 2020)

17.09.2020 11:14

Matica slovenská
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a . v . Hrochoť
pozývajú na podujatie

štúrovský básnik, matičiar evanjelický kňaz

ANDREJ SLÁDKOVIČ

Spomienkové podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia

Cieľ: Pripomenutie si Andreja Sládkoviča ako predstaviteľa Matice slovenskej a evanjelickej cirkvi

Dátum: nedeľa 4. október 2020 o 11.00 hod.

Miesto: Hrochoť, evanjelický kostol

Účinkujú:

herec a recitátor Juraj Sarvaš
folklórna skupina Hrochoťan
detská folklórna skupina Hučava
občianske združenie Kruchoť

***

Program:

* Evanjelické služby Božie – 11.00 – 12.00 hod.

* Spomienková slávnosť na štúrovského básnika Andreja Sládkoviča ako matičiara a evanjelického kňaza – 12.00 hod.

***

* K. Royová: Krásna si, moja otčina – spevokol
* Báseň Andreja Sládkoviča – recitátor
* Slávnostný príhovor – predseda Matice slovenskej
* Príhovor – starosta obce Hrochoť
* More vyschne – pieseň na text Andreja Sládkoviča
* Oj, láska Božia, láska večná – pieseň
* Biela pieseň – spev
* Scénka Sládkovičov život na Hrochoti
* Hrana fujaru a spev
* Hra na husliach podľa piesní – K. Royová: Smieť žiť pre Krista, A. Sládkovič: Hojže, Bože
* Báseň Andreja Sládkoviča – recitátor
* Ľudová ľúbostná pieseň
* Kto za pravdu horí – hymna Matice slovenskej

 

***
Počas realizácie podujatia budú organizátori vyhotovovať obrazové záznamy.
Na podujatia je povinné dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.