17. november 2019 s poéziou (Prezentácia knihy DALIMÍRA HAJKA Básnický svet Jána Šimonoviča)

26.11.2019 02:03

V Siladiciach som bol už tretí raz. Prvý raz v lete roku 1989, básnik JÁN ŠIMONOVIČ v tamojšom kultúrnom dome oslavoval päťdesiatku. Druhý raz v roku 2014 – pri príležitosti jeho nedožitej 75. A napokon teraz, 17. 11., pri uvedení monografie Básnický svet Jána Šimonoviča (Matica slovenská 2019) z pera kulturológa a estetika DALIMÍRA HAJKA. Knihu ilustroval akad. maliar MIROSLAV CIPÁR, besedu s autorom knihy a ilustrátorom moderoval Martin Jurčo. V kultúrnom programe Šimonovičove básne recitoval herec JOZEF ŠIMONOVIČ, ale nezostalo len pri ňom.

Šimonovičove básne spievali a recitovali aj iní: amatérske recitátorky a recitátori, dokonca sme si mohli vypočuť zhudobnené Šimonovičove rané verše z obdobia jeho debutu Pyramída (1964). Skrátka, v kultúrnom dome v Siladiciach sa zásluhou Šimonovičovej manželky novinárky Betky Šimonovičovej a jej rodiny, miestneho úradu v Siladicicach a vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja presadil jazyk kultúry, čiže jazyk poézie, hudby a recitácie, ktorý ocenili všetci prítomní.

V čase drsného, až hysterického konfrontačného jazyka politiky, ktorý sa na nás valí z médií práve v jubilejnom roku Nežnej revolúcie, je to jedna z možností, ako sa prikloniť k produktívnejšiemu jazyku: jazyku kultúry.

JOZEF ČERTÍK