15. 4. – Slávnostné podujatie RYTIER A PEVEC VILIAM TURČÁNY – v Suchej nad Parnou

22.03.2018 14:17

Obec Suchá nad Parnou, mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozývajú

na slávnostné podujatie

RYTIER A PEVEC VILIAM TURČÁNY

pri príležitosti 90. výročia narodenia spisovateľa a prekladateľa
spojené s prezentáciou knihy

v nedeľu 15. apríla 2018 o 15.00 hod.
v Kultúrnom dome v Suchej nad Parnou.

***

Len hlásky tie, čo zladí do hlaholu
duch básnika – a duša v nich sa kochá –
hrou zvonivou čnieť budú na vek vekov.

Viliam Turčány
***

Program:
* Dychová hudba
* Báseň: Suchej nad Parnou
* Prezentácia knihy Gabriely Izakovičovej Spustovej
* Báseň: Viliam Turčány (bard)
* Pozdravy hostí
* Vystúpenie Suchovského speváckeho zboru
Účinkujú:
* Daniela Balážová
* Magda Izakovičová - violončelo
* Žiaci ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou
* Dychová hudba Suchovanka
* Gabriela Izakovičová Spustová
* Štefan Kuzma
* Suchovský spevácky zbor
Moderovanie:
* Pavol Tomašovič

(Uverejnené:  9. 3. 2018)