14. 6. – Slávnostné odovzdávanie Cien a Prémií LITERÁRNEHO FONDU za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2015 – v Zichyho paláci v Bratislave – POZÝVAME

04.06.2016 10:40

Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu pozýva

na slávnostné odovzdávanie

Cien a Prémií za pôvodnú literárnu tvorbu

za rok 2015

v utorok 14. 6. 2016 o 10.00 hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

 

P r o g r a m

odovzdávania literárnych cien a prémií za rok 2015, ktoré udeľuje Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu v utorok 14. júna 2016

 

Otvorenie o 10. hodine

Ing. Erik Ondrejička – podpredseda výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru

Ceny a prémie odovzdajú:

– riaditeľ LF JUDr. Ladislav Serdahély   

– podpredseda výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru Ing. Erik Ondrejička

– predsedovia porôt

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu:

PhDr. Peter Mišák, predseda poroty – zhodnotenie ocenených diel

Odovzdanie Ceny LF za pôvodné literárne dielo, Ceny čitateľov a prémií, odovzdanie

Čestného uznania SLOVENSKÉMU NÁRODNÉMU DIVADLU.

Hudba

Cena Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku:

Marián Hatala, predseda poroty – zhodnotenie ocenených diel

Odovzdanie prémií.

Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:

Mgr. Jitka Rožňová, PhD., predsedníčka poroty – zhodnotenie ocenených diel

Odovzdanie prémií.

Hudba

Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:

Mária Schlosserová, predsedníčka poroty – zhodnotenie ocenených diel

Odovzdanie ceny a prémie, odovzdanie Čestného uznania Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku.

Cena Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do rusínčiny:

Mária Schlosserová, predsedníčka poroty – v zhodnotenie ocenených diel       

Odovzdanie prémií.

Ukončenie

JUDr. Ladislav Serdahély – riaditeľ Literárneho fondu

Hudba

 

Ceny LF za literárnu tvorbu za rok 2015

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2015

Jana Juráňová za divadelnú hru Tichý bič Mila Urbana  (SND)

Cena čitateľa za rok 2015

Ľuboš Jurík za dielo Alexander Dubček. Rok dlhší ako storočie

Cena Ivana Kraska za rok 2015:

Porota cenu neudelila.

Cena Imre Madácha za rok 2015:

– za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:

Porota cenu neudelila.

– za preklad zo slovenčiny do maďarčiny:

Porota cenu neudelila.

Cena Ivana Franka za rok 2015:

za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:

Ivan Jackanin za dielo Myť blyskavky – Okamih blesku (SUSS)

za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:

Porota cenu neudelila.

Cena Alexandra Pavloviča 2014 – 2015:

Porota cenu neudelila.

 

Prémie za literárnu tvorbu za rok 2015

V rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2015:

– v kategórii poézia:

Michal Habaj  za dielo Caput mortuum (Drewo a srd)

– v kategórii próza:

Jana Beňová za dielo Honeymoon (Marenčin PT)

Ľuboš Jurík za dielo Alexander Dubček. Rok dlhší ako storočie (VMS)

– v kategórii literatúra pre deti a mládež:

Katarína Mikolášová za dielo Bojnickí búbeli (VMS)

– v kategórii literatúra faktu:

Tomáš Černák za dielo Husák. Mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939 (Marenčin PT)

– v kategórii literárna veda:

Gabriela Rakúsová za dielo Z literárnych reflexií (F.R.&G.)

 

V rámci Ceny Ivana Kraska 2015:

Zdenko Fajčák za prózu Bez medzerníka  (PECTUS)

Soňa Uriková  za prózu Živé ploty (KK BAGALA)

Martina Grmanová  za básnickú zbierku Chiméra (VSSS)

 

V rámci Ceny Imre Madácha 2015:

József Gazdag za dielo  Egy futballfüggő naplójábólZ denníka závislého od futbalu (KALLIGRAM)

Zorán Ardamica  za dielo KultúraolvasásČítanie kultúry (MEDIA NOVA M)     

Károly Fellinger  za dielo Különbejárat – Zadný vchod (MEDIA NOVA M)  

László Koncsol  za dielo Bagatellek – Bagately (VÁMBÉRY POLGÁRI TÁRSULÁS)

 

V rámci Ceny Ivana Franka 2015:

Pavol Maskalik  za dielo Optacija, optanti, reoptanti – Optácie, optanti, reoptanti

 

V rámci Ceny Alexandra Pavloviča 2014 – 2015:

Kveta Morochovičová Cvyk

(Květa Halásová) za básnickú zbierku  Ľubovny peripetii –  Ľúbostné peripetie (SRSS, 2014)

Mikuláš Koneval  za básnickú zbierku Z rusínskeho srdca. Moje básne (Rusínska obroda na Slovensku 2015)

 

___

Kontakt: PhDr. Anna Bédiová, Literány fond, tel.: 02/32 28 26 23

(Zdroj: LF, e-mail z 1. 6. 2016)