11. 10. – Slávnostné uvedenie básnickej zbierky MARTINA CHUDÍKA PRECITNÚŤ – v Zičiho paláci v Bratislave – POZÝVAME

08.10.2018 15:35

Spolok slovenských spisovateľov a autor pozývajú

na slávnostné uvedenie básnickej zbierky

M A R T I N  C H U D Í K

PRECITNÚŤ

do literárneho života

 

vo štvrtok 11. októbra 2018 o 17.30 hod.

v Hudobnom salóne Zičiho paláca (2. poschodie)

na Ventúrskej 9 v Bratislave

 

Moderátor: Peter Cyprich

Zbierku uvádza do života: Dana Podracká

Hudobný hosť: Soňa Ferencová