AUGUST HORISLAV KRČMÉRY – 200. výročie narodenia rodáka – 19. 10. 2022 v Hornej Mičinej – POZÝVAME

05.10.2022 06:34

Obec Horná Mičiná v spolupráci s ev. a. v. cirkevným zborom, Matica slovenská a Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 200. narodenia rodáka:

 

Národný dejateľ, ev. kňaz, zberateľ ľudových piesní, hudobný skladateľ

AUGUST HORISLAV KRČMÉRY

(* 1. 11. 1822 Horná Mičiná – † 9. 3. 1891 Badín)

 

v stredu 19. októbra 2022

Horná Mičiná

 

PROGRAM

16.00 – Odhalenie pamätnej tabule A. H. Krčmérymu na ev. a. v. fare

16.30 – Spomienková slávnosť v ev. a. v. kostole

Príhovory hostí

Výstava o živote a diele – Jana Borguľová

Uvedenie erbu cirkevného ev. a. v. zboru – Ladislav Vrteľ

Účinkujúci:

– Spevokol Hron pod vedením dirigenta Petra Bibzu

– Peter Vrlík a Peter Schvantner, herci matičného divadla