9. 11. 2022 – Dominik Tatarka Včera a dnes – Prezentácia knihy – Galéria IFS na Sedlárskej 7 v Bratislave

07.12.2022 12:22

Piatok 9. novembra 2022 o 18.00 hod.

Institut Français

Slovaquie

Prezentácia knihy

Présentation du livre

 

Dominik Tatarka

Včera a dnes

Hier et aujourd’hui

Paris (1939 – 2019)

 

Mária Bátorová

Ústav svetovej literatúry, SAV

Institut de littérature mondiale, ASS

 

Ján Budaj

Minister životného prostredia a bývalý disident

Ministre de l’environnement et ancien dissident

 

Galéria / Galerie IFS

Sedlárska 7, Bratislava

 

Vstup voľný/Entrée libre

Tlmočenie/Traduction FR-SK

 

Pri tejto príležitosti premietneme časť filmu „Ať žije Fronda!“ – s láskavým súhlasom autorov.

Une partie du film „Ať žije Fronda !“ sera projetée à cette occasion avec aimable accord des auteurs.

 

www.institutfrancais.sk

 

Ústav svetovej literatúry SAV

Institute of World Literature