3. 2. – Uvedenie novej knihy JÚLIUSA PAŠTEKU Takto som ich poznal – v Univerzitnej knižnici v Bratislave – POZÝVAME

03.02.2016 07:37

Literárne informačné centrum a Univerzitná knižnica v Bratislave pozývajú

na uvedenie novej knihy

JÚLIUSA PAŠTEKU

Takto som ich poznal

v stredu 3. februára 2016 o 17.00 hod.

do Seminárnej sály Univerzitnej knižnice na Klariskej ul. 1 v Bratislave.

V programe vystúpia: riaditeľka LIC Miroslava VALLOVÁ, riaditeľka ÚSL SAV Dana HUČKOVÁ, František MIKLOŠKO a Peter CHALUPA

Hudba: Nikola Ovčarovičová, Mária Pindešová, Barbora Sišmicová

Takto som ich poznal:

Jozef Ambruš ★ Mikuláš Bakoš ★ Oskár Čepan ★ Jozef Felix ★ Ľudovít Fulla Ladislav Hanus ★ Ján Jozef Hudák ★ Zora Jesenská ★ Ján Jamnický ★ Ján Komorovský Ján Chryzostom Korec ★ Ivan Krasko Nora Krausová, rodená Beniaková Štefan Krčméry ★ Emil Boleslav Lukáč Alexander Matuška ★ František Mikloško  ★ Andrej Mráz ★ Rudolf Mrlian ★ Jan Mukařovský ★ Karol Rosenbaum ★ Martin Slivka ★ Pavol Strauss ★ Karol Strmeň Stanislav Šmatlák ★ Dominik Tatarka Viliam Turčány ★ Milo Urban ★ Marian Váross ★ František Votruba ★ Ľudo Zúbek Andrej Žarnov

(Uverejnené: 25.01.2016 09:20; 29.01.2016 20:20)