21. 9. – Tlačová beseda o Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou – o 10. hod. v kaviarni MOARÉ na Laurinskej 7 v Bratislave – POZÝVAME

20.09.2016 07:10

Spolok slovenských spisovateľov pozýva

v súvislosti s usporiadaním Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. – 23. 9. 2016 v rámci SK PRES  – pri príležitosti 80. výročia pamätného trenčianskoteplického kongresu z roku 1936 –

na tlačovú besedu,

v stredu 21. septembra 2016 o 10.00 hod. v kaviarni MOARÉ na Laurinskej ul. 7 v Bratislave.

Program tlačovej konferencie: informácia o obsahovom zameraní, o domácich, zahraničných účastníkoch a hosťoch, avizovaných vystúpeniach a sprievodných programoch Kongresu.

 

Miroslav Bielik,

predseda Spolku slovenských spisovateľov