Zľava: Jozef Závarský, Miroslav Bielik a František Mikloško. Výročná Cena SSS 2015 Júliusovi Paštekovi. Bratislava 28. 12. 2015. Foto: Štefan Cifra

Zľava: Jozef Závarský, Miroslav Bielik a František Mikloško. Výročná Cena SSS 2015 Júliusovi Paštekovi. Bratislava 28. 12. 2015. Foto: Štefan Cifra