Ivan Szabó a Milan Vároš. Vydavateľský deň SSS 17. 3. 2016 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto © Štefan Cifra

Ivan Szabó a Milan Vároš. Vydavateľský deň SSS 17. 3. 2016 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto © Štefan Cifra