Prezentácia knihy Tatiany Jaglovej Šialený nápad v Zichyho paláci 13. 10. 2015. Zľava: Viera Valachovičová-Ryšavá, Ivan Szabó a Tatiana Jaglová. Foto: Š. Cifra

Prezentácia knihy Tatiany Jaglovej Šialený nápad v Zichyho paláci 13. 10. 2015. Zľava: Viera Valachovičová-Ryšavá, Ivan Szabó a Tatiana Jaglová. Foto: Š. Cifra