Obálka novej knihy Milana Vároša

Obálka novej knihy Milana Vároša