Publicista Miroslav Janek (vpravo) a Rudolf Belan, vydavateľ a bývalý riaditeľ vydavateľstva Smena a Práca. Z prezentácie knihy Milana Vároša Velikáni... 26. 5. 2015. Foto: Štefan Cifra

Publicista Miroslav  Janek (vpravo) a Rudolf Belan, vydavateľ a bývalý riaditeľ vydavateľstva Smena a Práca. Z prezentácie knihy Milana Vároša Velikáni... 26. 5. 2015. Foto: Štefan Cifra