Účastníci prezentácie knihy Milana Vároša. Vpravo Vadimír Kolesár, Pavol Dinka a Roman Michelko. Foto: Štefan Cifra

Účastníci prezentácie knihy Milana Vároša. Vpravo Vadimír Kolesár, Pavol Dinka a Roman Michelko. Foto: Štefan Cifra