Zľava: Peter Mišák predstavuje knihy autorov. Sediaci: Ján Čomaj, Miroslav Bielik, predseda SSS, Július Balco, Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS, Dalimír Stano, Ján Tazberík, tajomník SSS, Alexander Halvoník, Milan Vároš. Foto: Štefan Cifra

Zľava: Peter Mišák predstavuje knihy autorov. Sediaci: Ján Čomaj, Miroslav Bielik, predseda SSS, Július Balco, Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS, Dalimír Stano, Ján Tazberík, tajomník SSS, Alexander Halvoník, Milan Vároš. Foto: Štefan Cifra