Obálka novej knihy z pozostalosti Mikuláša Kováča

Obálka novej knihy z pozostalosti Mikuláša Kováča