Zľava: Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS, Pavol Dinka, autor knihy, vpravo Anton Guth, richtár Spolku Záhorákov. Z prezentácie knihy Pavla Dinku Skalické búdy 28. 1. 2016 v Bratislave. Foto © Štefan Cifra

Zľava: Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS, Pavol Dinka, autor knihy, vpravo Anton Guth, richtár Spolku Záhorákov. Z prezentácie knihy Pavla Dinku Skalické búdy  28. 1. 2016 v Bratislave. Foto  © Štefan Cifra