Zľava herec Jozef Šimonovič, generálny riaditeľ Grafobalu Skalica Marián Kožíšek s manželkou a vinohradník Ivan Masaryk. Z prezentácie knihy Pavla Dinku Skalické búdy 28. 1. 2016 v Bratislave. Foto © Štefan Cifra

Zľava herec Jozef Šimonovič, generálny riaditeľ Grafobalu Skalica Marián Kožíšek s manželkou a vinohradník Ivan Masaryk. Z prezentácie knihy Pavla Dinku Skalické búdy  28. 1. 2016 v Bratislave. Foto  © Štefan Cifra