Z prezentácie knihy Pavla Dinku Skalické búdy 28. 1. 2016 v Bratislave. Vľavo Anton Guth, druhý zľava Pavol Dinka, autor knihy, vedľa Helena Jurasovová, rod. Blahová, Jozef Špaček, spisovateľ a literárny kritik. Foto © Štefan Cifra

Z prezentácie knihy Pavla Dinku Skalické búdy  28. 1. 2016 v Bratislave. Vľavo Anton Guth, druhý zľava Pavol Dinka, autor knihy, vedľa Helena Jurasovová, rod. Blahová, Jozef Špaček, spisovateľ a literárny kritik. Foto  © Štefan Cifra