Manželka Ladislava Ťažkého pri základný kameni výstavby repliky rodného domu. Vľavo spisovateľ Jozef Leikert

Manželka Ladislava Ťažkého pri základný kameni výstavby repliky rodného domu. Vľavo spisovateľ Jozef Leikert