Miroslav Bielik, predseda SSS, a jeho čestný predseda Jaroslav Rezník položili na hrob Ladislava Ťažkého, ktorý bol čestným predsedom SSS, v mene členov Spolku kyticu a poklonili sa nad hrobom jeho pamiatke

Miroslav Bielik, predseda SSS, a jeho čestný predseda Jaroslav Rezník položili na hrob Ladislava Ťažkého, ktorý bol čestným predsedom SSS, v mene členov Spolku kyticu a poklonili sa nad hrobom jeho pamiatke