Predseda SSS Miroslav Bielik sa zvítava s Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom. Nitra 14. 1. 2014. Foto: Štefan Cifra

Predseda SSS Miroslav Bielik sa zvítava s Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom. Nitra 14. 1. 2014. Foto: Štefan Cifra