Filozofovi Dalimírovi Hajkovi vyšla kniha Antické provokácie. Vydavateľský deň SSS 21. 3. 2017. Foto © Štefan Cifra

Filozofovi Dalimírovi Hajkovi vyšla kniha Antické provokácie. Vydavateľský deň SSS 21. 3. 2017. Foto © Štefan Cifra