Zľava: Miroslav Bielik, predseda SSS, Boris Brendza, šéfredaktor Dotykov, a Roman Michelko, riaditeľ VSSS. Vydavateľský deň SSS 21. 3. 2017. Foto © Štefan Cifra

Zľava: Miroslav Bielik, predseda SSS, Boris Brendza, šéfredaktor Dotykov, a Roman Michelko, riaditeľ VSSS. Vydavateľský deň SSS 21. 3. 2017. Foto © Štefan Cifra