Margita Ivaničková, členka poroty súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára a tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne. Foto: Štefan Cifra

Margita Ivaničková, členka poroty súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára a  tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne. Foto: Štefan Cifra