Bulletin s literárnymi prácami na súťažnú tému Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem o M. R. Štefánikovi a ceny v súťaži Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Trenčín 29. 11. 2019. Foto: Peter Martinák

Bulletin s literárnymi prácami na súťažnú tému Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem o M. R. Štefánikovi a ceny v súťaži Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Trenčín 29. 11. 2019. Foto: Peter Martinák