Zľava: Rudolf Belan a Dušan Čaplovič, historik a poslanec NR SR, na seminári o živote a diele Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra

Zľava: Rudolf Belan a Dušan Čaplovič, historik a poslanec NR SR, na seminári o živote a diele Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra