Andrej Čerňan, vnuk Jozefa Mikloška, zahral Sonátu pre flautu od J. S. Bacha. Seminár o živote a diele Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra

Andrej Čerňan, vnuk Jozefa Mikloška, zahral Sonátu pre flautu od J. S. Bacha. Seminár o živote a diele Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra