Zľava: Miroslav Bielik, predseda SSS, jubilant Anton Hykisch, Jozef Leikert, predseda KLF, a Jozef Mikloško, predseda ZKSS. 28. 2. 2017 v Zichyho paláci. Foto @ Štefan Cifra

Zľava: Miroslav Bielik, predseda SSS, jubilant Anton Hykisch, Jozef Leikert, predseda KLF, a Jozef Mikloško, predseda ZKSS. 28. 2. 2017 v Zichyho paláci. Foto @ Štefan Cifra