Pri vážnych básňach tváre prítomných zvážneli. Z prezentácie antológie súčasnej slovenskej a českej poézie Refrény času na Svete knihy v Prahe – v klubovni Českého centra Medzinárodného PEN klubu 12. 5. 2018. Foto: Štefan Cifra

Pri vážnych básňach tváre prítomných zvážneli. Z prezentácie antológie súčasnej slovenskej a českej poézie Refrény času na Svete knihy v Prahe – v klubovni Českého centra Medzinárodného PEN klubu 12. 5. 2018. Foto: Štefan Cifra