Z prezentácie antológie Refrény času na Svete knihy v Prahe 12. 5. 2018. Zľava: Martin Kellenberger, Ján Tazberík, Lydie Romanská a Štefan Cifra. Foto: Alois Marhoul

Z prezentácie antológie Refrény času na Svete knihy v Prahe 12. 5. 2018. Zľava: Martin Kellenberger, Ján Tazberík, Lydie Romanská a Štefan Cifra. Foto: Alois Marhoul