Výstavka kníh Spolku slovenských spisovateľov, Vydavateľstva SSS a časopisov SSS Literárny týždenníka a Dotyky. Foto: Štefan Cifra

Výstavka kníh Spolku slovenských spisovateľov, Vydavateľstva SSS a časopisov SSS Literárny týždenníka a Dotyky. Foto: Štefan Cifra