Z prezentácie zbierky Vladimíra Skalského (vľavo) Z dvoch brehov 27. 4. 2018 v Prešove. Zľava: Ľubomíra Romanová, Ingrid Lukáčová, Miroslav Bielik. Foto: Štefan Cifra

Z prezentácie zbierky Vladimíra Skalského (vľavo) Z dvoch brehov 27. 4. 2018 v Prešove. Zľava: Ľubomíra Romanová, Ingrid Lukáčová, Miroslav Bielik. Foto: Štefan Cifra