Michalovi Balážovi blahoželá k Prémii v rámci Ceny Ivana Krasku za debut za rok 2016 riaditeľ LF Ladislav Szerdahély. 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra

Michalovi Balážovi blahoželá k Prémii v rámci Ceny Ivana Krasku za debut za rok 2016 riaditeľ LF Ladislav Szerdahély. 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra