Z odovzdávania ocenení Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016. 13. 6. 2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto © Štefan Cifra

Z odovzdávania ocenení Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016. 13. 6. 2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto © Štefan Cifra