Účastníci a ocenení na odovzdávaní ocenení Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 13. 6. 2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto © Štefan Cifra

Účastníci a ocenení na odovzdávaní ocenení Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 13. 6. 2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto © Štefan Cifra