Účastníci a ocenení na odovzdávaní ocenení Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 v Zichyho paláci v Bratislave 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra

Účastníci a ocenení na odovzdávaní ocenení Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 v Zichyho paláci v Bratislave 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra