Regionálne zhromaždenie Odbočky SSS v Žiline 26. 4. 2017. Zľava: Ondrej Nagaj, Štefan Packa a Jozef Daník. Foto © Štefan Cifra

Regionálne zhromaždenie Odbočky SSS v Žiline 26. 4. 2017. Zľava: Ondrej Nagaj, Štefan Packa a Jozef Daník. Foto © Štefan Cifra