Zľava: Miroslav Bielik, Peter Mišák a Igor Válek. Zasadnutie Odbočky SSS v Žiline. 26. 4. 2017 Foto © Štefan Cifra

Zľava: Miroslav Bielik, Peter Mišák a Igor Válek. Zasadnutie Odbočky SSS v Žiline. 26. 4. 2017 Foto © Štefan Cifra