Členovia trnavskej odbočky SSS, na regionálnom zasadnutí odbočky v Trnave 11. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra.

Členovia trnavskej odbočky SSS, na regionálnom zasadnutí odbočky v Trnave 11. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra.