Zľava: Mária Pomajbová, Viera Procházková na zasadnutí odbočky SSS v Trenčíne v Knižnici Michala Rešetku 24. 3. 2017. Foto © Štefan Cifra

Zľava: Mária Pomajbová, Viera Procházková na zasadnutí odbočky SSS v Trenčíne v Knižnici Michala Rešetku 24. 3. 2017. Foto © Štefan Cifra