Regionálne zasadnutie odbočky SSS v Košiciach 20. 5. 2017. Zľava: Miroslav Bielik, predseda SSS, Dalimír Stano, Alfonz Lukačin, člen odbočky. Foto © Štefan Cifra

Regionálne zasadnutie odbočky SSS v Košiciach 20. 5. 2017. Zľava: Miroslav Bielik, predseda SSS, Dalimír Stano, Alfonz Lukačin, člen odbočky.  Foto © Štefan Cifra